DIAMANTOVÉ NÁSTROJE


   

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE JEDNOKRYSTALOVÉ


Pod názvem jednokrystalové diamantové nástroje jsou zahrnuty všechny nástroje, ve kterých je funkční část tvořena krystalem diamantu.

Diamantové nástroje jednokrystalové se dělí na:
Nebroušené - orovnávače, popisovací tužky, atd.
Broušené - orovnávače pro tvarové broušení, rycí diamanty, atd.

DIAMANTOVÉ OROVNÁVAČE - NEBROUŠENÉ


Tyto nástroje jsou určeny pro tvarové i rovinné orovnávání brousících kotoučů. Orovnávač je tvořen držákem (různých tvarů a délek) a krystalem diamantu.

VOLBA DIAMANTOVÉHO OROVNÁVAČE


Pro dosažení požadovaného tvaru a přesnosti brousícího kotouče je třeba použít optimální typ orovnávače. Velikost, hmotnost krystalu se přibližně určuje podle průměru a šířky brousícího kotouče, dle tabulky.

Rozměr orovnávaného kotouče doporučená váha diam. suroviny
100 x 20 mm ( 200 x 10 mm) 0.25 - 0.30ct.
200 x 32 mm ( 250 x 25 mm) 0.50 - 0.75ct.
300 x 63 mm ( 350 x 32 mm) 1.00 - 1.50ct.
400 x 63 mm ( 500 x 80 mm) 1.50 - 2.00ct.
500 x 150 mm ( 800 x 63 mm) 2.00 - 2.50ct.
600 x 200 mm ( 900 x 100 mm) 2.50 - 3.00ct.

ZÁSADY OROVNÁVÁNÍ DIAMANTOVÝM JEDNOKRYSTALOVÝM OROVNÁVAČEM


Krystal diamantu je při své vysoké tvrdosti velmi křehký. Není odolný proti náhlým změnám teploty. Proto je třeba s diamantovými orovnávači zacházet opatrně jak při skladování, tak při vybalování. Upnutí orovnávače musí být tuhé bez chvění, pracovní hrot musí být ve výšce středu brousícího kotouče a osa upínací části musí směřovat 7° - 10° nad osu kotouče.

Orovnávání se provádí pod silným a nepřerušovaným proudem chladící kapaliny. S chlazením je třeba začít dřív než se hrot orovnávače dotkne brousícího kotouče, protože v opačném případě dochází k poškození orovnávače. Když pracovní podmínky nedovolují použít chlazení, snížíme hloubku záběru o 0.01 mm.
Opotřebený orovnávač zašlete včas k opravě, tj. k přesazení. Včasná oprava je ekonomicky velmi výhodná. V opačném případě velký úbytek hrotu diamantu znemožňuje opravu. Správně opotřebený orovnávač v doporučené kvalitě je možno přesadit asi 3 až 4krát, aniž by bylo nutno přebrousit jeho tvar.
Nepoužitý diamantový orovnávač Opotřebení vyžadující přesazení diamantu Znehodnocení diamantu přílišným opotřebením

DIAMANTOVÉ OROVNÁVAČE BROUŠENÉ


Diamantové orovnávače jednokrystalové broušené mají krystaly diamantu broušené do různých tvarů (jehlan, střecha, kužel) s úhly (30°-120°), zpevněné rádiusem nebo fazetkou. Slouží k orovnávání brousících kotoučů pro tvarové broušení. Pravidla pro práci s těmito nástroji jsou shodná s pravidly pro práci s jednokrystalovými nebroušenými orovnávači. S jednokrystalovými broušenými orovnávači je třeba zacházet velmi opatrně. Upnutí orovnávače musí být tuhé, bez chvění. Po opotřebení orovnávače o 0.2mm je vhodné dát jej přebrousit a tím prodloužit jeho životnost.
  
Naše firma provádí veškeré opravy diamantových orovnávacích nástrojů v krátkých dodacích termínech. Opravený diamantový orovnávač vykazuje stejné parametry jako nový nástroj, proto je včasná oprava ekonomicky velmi výhodná. Oprava probíhá buď přesazením, kdy diamant vyletujeme, pootočíme na kvalitní špičku a znovu zaletujeme tak, aby byla kvalitní špička v ose držáku. Pokud již diamant nemá kvalitní špičku, je třeba provést opravu přebroušením.. Standartně brousíme špičku ve tvaru čtyřbokého jehlanu. Pokud se jedná o orovnávač střechovitě broušený, pak brousíme střechu. Na kuželovitě broušený brousíme opět kužel. Oprava trvá přibližně 2-3 týdny. Po dohodě je možné provést některé druhy oprav do několika dnů.

DIAMANTOVÉ OROVNÁVAČE

DIAMANTOVÝ OROVNÁVAČ S KUŽELOVOU STOPKOU S HLAVOUDoporučená velikost diamantové suroviny 0.10ct. až 3.00ct.
OZNAČENÍ l
(mm)
d
(mm)
diamant
224914 MK0 42 12 nebroušený, jehlan, střecha, kužel
224914 MK1 50 14 nebroušený, jehlan, střecha, kužel
224914 MK1 53 17 nebroušený, jehlan, střecha, kužel

Cena diamantového orovnávače je závislá na velikosti a kvalitě diamantu. Diamantové orovnávače jsou vyrobeny z přírodního diamantu.
NEBROUŠENÉ OROVNÁVAČE
Velikost diamantu doporučená kvalita standartní kvalita
0.10 ct. 439,-Kč 349,-Kč
0.25 ct. 769,-Kč 529,-Kč
0.35 ct. 859,-Kč 709,-Kč
0.50 ct. 1.259,-Kč 989,-Kč
0.75 ct. 2.049,-Kč 1.619,-Kč
1.00 ct. 2.599,-Kč 1.999,-Kč
1.50 ct. 4.849,-Kč 3.599,-Kč
2.00 ct. 6.619,-Kč 5.399,-Kč
2.50 ct. 8.099,-Kč 6.749,-Kč
3.00 ct. 10.299,-Kč 8.239,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH
Na typu držáku nezáleží

KUŽELOVITĚ BROUŠENÉ OROVNÁVAČE
0.25ct 0.50ct 0.75ct 1.00ct
60° 1249,-Kč 2299,-Kč 3249,-Kč 5399,-Kč
90° 1049,-Kč 2049,-Kč 2999,-Kč 4549,-Kč
120° 899,-Kč 1999,-Kč 2749,-Kč 4149,-Kč

STŘECHOVITĚ BROUŠENÉ OROVNÁVAČE
  0.50ct 0.75ct 1.00ct 1.50ct
30° 5349,-Kč 6749,-Kč - -
40° 5249,-Kč 6649,-Kč - -
45° 5149,-Kč 6549,-Kč - -
50° 4649,-Kč 6299,-Kč - -
60° 4349,-Kč 6099,-Kč 7199,-Kč 8899,-Kč
75° 4099,-Kč 4999,-Kč 6249,-Kč 8399,-Kč
90° 3649,-Kč 4499,-Kč 5699,-Kč 7999,-Kč
120° 3149,-Kč 3599,-Kč 4949,-Kč 6149,-Kč


Příklad objednávky:
224914 MK0 1.00ct. - nebroušený 2599,-Kč+19%DPH
224914 MK1 0.75ct. - kužel 90° 2999,-Kč+19%DPH
224914 MK1 0.75ct. - střecha 90° 4499,-Kč+19%DPH

DIAMANTOVÝ OROVNÁVAČ S KUŽELOVOU STOPKOU BEZ HLAVYDoporučená velikost diamantové suroviny 0.10ct. až 3.00ct.
OZNAČENÍ l
(mm)
d
(mm)
diamant
224913 MK0 36 9.2 nebroušený, jehlan, střecha, kužel
224913 MK1 40 12.2 nebroušený, jehlan, střecha, kužel

Cena diamantového orovnávače je závislá na velikosti a kvalitě diamantu. Diamantové orovnávače jsou vyrobeny z přírodního diamantu.
NEBROUŠENÉ OROVNÁVAČE
Velikost diamantu doporučená kvalita standartní kvalita
0.10 ct. 439,-Kč 349,-Kč
0.25 ct. 769,-Kč 529,-Kč
0.35 ct. 859,-Kč 709,-Kč
0.50 ct. 1.259,-Kč 989,-Kč
0.75 ct. 2.049,-Kč 1.619,-Kč
1.00 ct. 2.599,-Kč 1.999,-Kč
1.50 ct. 4.849,-Kč 3.599,-Kč
2.00 ct. 6.619,-Kč 5.399,-Kč
2.50 ct. 8.099,-Kč 6.749,-Kč
3.00 ct. 10.299,-Kč 8.239,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH
Na typu držáku nezáleží

KUŽELOVITĚ BROUŠENÉ OROVNÁVAČE
0.25ct 0.50ct 0.75ct 1.00ct
60° 1249,-Kč 2299,-Kč 3249,-Kč 5399,-Kč
90° 1049,-Kč 2049,-Kč 2999,-Kč 4549,-Kč
120° 899,-Kč 1999,-Kč 2749,-Kč 4149,-Kč

STŘECHOVITĚ BROUŠENÉ OROVNÁVAČE
  0.50ct 0.75ct 1.00ct 1.50ct
30° 5349,-Kč 6749,-Kč - -
40° 5249,-Kč 6649,-Kč - -
45° 5149,-Kč 6549,-Kč - -
50° 4649,-Kč 6299,-Kč - -
60° 4349,-Kč 6099,-Kč 7199,-Kč 8899,-Kč
75° 4099,-Kč 4999,-Kč 6249,-Kč 8399,-Kč
90° 3649,-Kč 4499,-Kč 5699,-Kč 7999,-Kč
120° 3149,-Kč 3599,-Kč 4949,-Kč 6149,-Kč


Příklad objednávky:
224913 MK0 1.00ct. - nebroušený 2599,-Kč+19%DPH
224913 MK1 0.75ct. - kužel 90° 2999,-Kč+19%DPH
224913 MK1 0.75ct. - střecha 90° 4499,-Kč+19%DPH

DIAMANTOVÝ OROVNÁVAČ KUŽELOVÝ BEZ HLAVYDoporučená velikost diamantové suroviny 0.10ct. až 3.00ct.
OZNAČENÍ l
(mm)
d
(mm)
diamant
224919 M6 25 6.15 nebroušený, jehlan, střecha, kužel
224919 MK0 40 9.20 nebroušený, jehlan, střecha, kužel
224919 MK1 56 12.2 nebroušený, jehlan, střecha, kužel

Cena diamantového orovnávače je závislá na velikosti a kvalitě diamantu. Diamantové orovnávače jsou vyrobeny z přírodního diamantu.
NEBROUŠENÉ OROVNÁVAČE
Velikost diamantu doporučená kvalita standartní kvalita
0.10 ct. 439,-Kč 349,-Kč
0.25 ct. 769,-Kč 529,-Kč
0.35 ct. 859,-Kč 709,-Kč
0.50 ct. 1.259,-Kč 989,-Kč
0.75 ct. 2.049,-Kč 1.619,-Kč
1.00 ct. 2.599,-Kč 1.999,-Kč
1.50 ct. 4.849,-Kč 3.599,-Kč
2.00 ct. 6.619,-Kč 5.399,-Kč
2.50 ct. 8.099,-Kč 6.749,-Kč
3.00 ct. 10.299,-Kč 8.239,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH
Na typu držáku nezáleží

KUŽELOVITĚ BROUŠENÉ OROVNÁVAČE
0.25ct 0.50ct 0.75ct 1.00ct
60° 1249,-Kč 2299,-Kč 3249,-Kč 5399,-Kč
90° 1049,-Kč 2049,-Kč 2999,-Kč 4549,-Kč
120° 899,-Kč 1999,-Kč 2749,-Kč 4149,-Kč

STŘECHOVITĚ BROUŠENÉ OROVNÁVAČE
  0.50ct 0.75ct 1.00ct 1.50ct
30° 5349,-Kč 6749,-Kč - -
40° 5249,-Kč 6649,-Kč - -
45° 5149,-Kč 6549,-Kč - -
50° 4649,-Kč 6299,-Kč - -
60° 4349,-Kč 6099,-Kč 7199,-Kč 8899,-Kč
75° 4099,-Kč 4999,-Kč 6249,-Kč 8399,-Kč
90° 3649,-Kč 4499,-Kč 5699,-Kč 7999,-Kč
120° 3149,-Kč 3599,-Kč 4949,-Kč 6149,-Kč


Příklad objednávky:
224919 MK0 1.00ct. - nebroušený 2599,-Kč+19%DPH
224919 MK1 0.75ct. - kužel 90° 2999,-Kč+19%DPH
224919 MK1 0.75ct. - střecha 90° 4499,-Kč+19%DPH

DIAMANTOVÝ OROVNÁVAČ VÁLCOVÝ BEZ HLAVYDoporučená velikost diamantové suroviny 0.10ct. až 1.00ct.
OZNAČENÍ l
(mm)
d
(mm)
diamant
224915 50, 60 6.00 nebroušený, jehlan, střecha, kužel
224915 40, 50, 60, 100 8.00 nebroušený, jehlan, střecha, kužel
224915 40, 50, 60, 100 10.0 nebroušený, jehlan, střecha, kužel

Cena diamantového orovnávače je závislá na velikosti a kvalitě diamantu. Diamantové orovnávače jsou vyrobeny z přírodního diamantu.
NEBROUŠENÉ OROVNÁVAČE
Velikost diamantu doporučená kvalita standartní kvalita
0.10 ct. 439,-Kč 349,-Kč
0.25 ct. 769,-Kč 529,-Kč
0.35 ct. 859,-Kč 709,-Kč
0.50 ct. 1.259,-Kč 989,-Kč
0.75 ct. 2.049,-Kč 1.619,-Kč
1.00 ct. 2.599,-Kč 1.999,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH
Na typu držáku nezáleží

KUŽELOVITĚ BROUŠENÉ OROVNÁVAČE
0.25ct 0.50ct 0.75ct 1.00ct
60° 1249,-Kč 2299,-Kč 3249,-Kč 5399,-Kč
90° 1049,-Kč 2049,-Kč 2999,-Kč 4549,-Kč
120° 899,-Kč 1999,-Kč 2749,-Kč 4149,-Kč

STŘECHOVITĚ BROUŠENÉ OROVNÁVAČE
  0.50ct 0.75ct 1.00ct
30° 5349,-Kč 6749,-Kč -
40° 5249,-Kč 6649,-Kč -
45° 5149,-Kč 6549,-Kč -
50° 4649,-Kč 6299,-Kč -
60° 4349,-Kč 6099,-Kč 7199,-Kč
75° 4099,-Kč 4999,-Kč 6249,-Kč
90° 3649,-Kč 4499,-Kč 5699,-Kč
120° 3149,-Kč 3599,-Kč 4949,-Kč


Příklad objednávky:
224915 8x100 0.75ct. - nebroušený 2049,-Kč+19%DPH
224915 6x50 0.50ct. - kužel 90° 2049,-Kč+19%DPH
224915 8x100 0.50ct. - střecha 60° 4349,-Kč+19%DPH

DIAMANTOVÝ OROVNÁVAČ VÁLCOVÝ S HLAVOUDoporučená velikost diamantové suroviny 0.10ct. až 3.00ct.
OZNAČENÍ l
(mm)
d
(mm)
d1
(mm)
diamant
224916 Ć 6 40 10 6 nebroušený, jehlan, střecha, kužel
224916 Ć 8 50 12 8 nebroušený, jehlan, střecha, kužel
224916 Ć 10 50 16 10 nebroušený, jehlan, střecha, kužel

Cena diamantového orovnávače je závislá na velikosti a kvalitě diamantu. Diamantové orovnávače jsou vyrobeny z přírodního diamantu.
NEBROUŠENÉ OROVNÁVAČE
Velikost diamantu doporučená kvalita standartní kvalita
0.10 ct. 439,-Kč 349,-Kč
0.25 ct. 769,-Kč 529,-Kč
0.35 ct. 859,-Kč 709,-Kč
0.50 ct. 1.259,-Kč 989,-Kč
0.75 ct. 2.049,-Kč 1.619,-Kč
1.00 ct. 2.599,-Kč 1.999,-Kč
1.50 ct. 4.849,-Kč 3.599,-Kč
2.00 ct. 6.619,-Kč 5.399,-Kč
2.50 ct. 8.099,-Kč 6.749,-Kč
3.00 ct. 10.299,-Kč 8.239,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH
Na typu držáku nezáleží

KUŽELOVITĚ BROUŠENÉ OROVNÁVAČE
0.25ct 0.50ct 0.75ct 1.00ct
60° 1249,-Kč 2299,-Kč 3249,-Kč 5399,-Kč
90° 1049,-Kč 2049,-Kč 2999,-Kč 4549,-Kč
120° 899,-Kč 1999,-Kč 2749,-Kč 4149,-Kč

STŘECHOVITĚ BROUŠENÉ OROVNÁVAČE
  0.50ct 0.75ct 1.00ct 1.50ct
30° 5349,-Kč 6749,-Kč - -
40° 5249,-Kč 6649,-Kč - -
45° 5149,-Kč 6549,-Kč - -
50° 4649,-Kč 6299,-Kč - -
60° 4349,-Kč 6099,-Kč 7199,-Kč 8899,-Kč
75° 4099,-Kč 4999,-Kč 6249,-Kč 8399,-Kč
90° 3649,-Kč 4499,-Kč 5699,-Kč 7999,-Kč
120° 3149,-Kč 3599,-Kč 4949,-Kč 6149,-Kč


Příklad objednávky:
224916 8/12x50 1.00ct. - nebroušený 2599,-Kč+19%DPH
224916 6/10x40 1.00ct. - kužel 90° 4549,-Kč+19%DPH
224916 8/12x50 1.00ct. - střecha 120° 4949,-Kč+19%DPH

DIAMANTOVÝ OROVNÁVAČ VÁLCOVÝ SE ZÁVITEMDoporučená velikost diamantové suroviny 0.10ct. až 1.00ct.
OZNAČENÍ Závit l
(mm)
diamant
ZAV.VALC. M8 M8x0.75 40 nebroušený, jehlan, kužel
ZAV.VALC. M10 M10x1 75 nebroušený, jehlan, kužel
ZAV.VALC. M12 M12x1 60 nebroušený, jehlan, kužel
ZAV.VALC. M14 M14x1 50 nebroušený, jehlan, kužel

Cena diamantového orovnávače je závislá na velikosti a kvalitě diamantu. Diamantové orovnávače jsou vyrobeny z přírodního diamantu.
NEBROUŠENÉ OROVNÁVAČE
Velikost diamantu doporučená kvalita standartní kvalita
0.10 ct. 439,-Kč 349,-Kč
0.25 ct. 769,-Kč 529,-Kč
0.35 ct. 859,-Kč 709,-Kč
0.50 ct. 1.259,-Kč 989,-Kč
0.75 ct. 2.049,-Kč 1.619,-Kč
1.00 ct. 2.599,-Kč 1.999,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH
Na typu držáku nezáleží

KUŽELOVITĚ BROUŠENÉ OROVNÁVAČE
0.25ct 0.50ct 0.75ct 1.00ct
60° 1249,-Kč 2299,-Kč 3249,-Kč 5399,-Kč
90° 1049,-Kč 2049,-Kč 2999,-Kč 4549,-Kč
120° 899,-Kč 1999,-Kč 2749,-Kč 4149,-Kč


Příklad objednávky:
M10x1 L=75 1.00ct. - nebroušený 2599,-Kč+19%DPH
M 8x0.75 L=40 0.75ct. - kužel 90° 2999,-Kč+19%DPH

DIAMANTOVÝ OROVNÁVAČ NILESDoporučená velikost diamantové suroviny 0.10ct. až 0.75ct.
OZNAČENÍ Závit l
(mm)
diamant
NILES M8 M8x0.75 45 nebroušený, jehlan, kužel
NILES M10 M10x1 51 nebroušený, jehlan, kužel

Cena diamantového orovnávače je závislá na velikosti a kvalitě diamantu. Diamantové orovnávače jsou vyrobeny z přírodního diamantu.
NEBROUŠENÉ OROVNÁVAČE
Velikost diamantu doporučená kvalita standartní kvalita
0.10 ct. 439,-Kč 349,-Kč
0.25 ct. 769,-Kč 529,-Kč
0.35 ct. 859,-Kč 709,-Kč
0.50 ct. 1.259,-Kč 989,-Kč
0.75 ct. 2.049,-Kč 1.619,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH
Na typu držáku nezáleží

KUŽELOVITĚ BROUŠENÉ OROVNÁVAČE
0.25ct 0.50ct 0.75ct
60° 1249,-Kč 2299,-Kč 3249,-Kč
90° 1049,-Kč 2049,-Kč 2999,-Kč
120° 899,-Kč 1999,-Kč 2749,-Kč


Příklad objednávky:
NILES M8x0.75 L=45 0.50ct. - nebroušený 1259,-Kč+19%DPH
NILES M10x1 L=51 0.50ct. - kužel 90° 2049,-Kč+19%DPH

Opravy diamantových orovnávačů
Broušení orovnávačů: do 0.50ct. 0.50-1.50ct. nad 1.50ct.
Čtyřboký jehlan cca 100st.
(běžná oprava nebroušeného diamantu)
290,-Kč 430,-Kč 490,-Kč
Kužel 60st.
(středěný do osy)
400,-Kč 600,-Kč  
Kužel 90st.
(středěný do osy)
200,-Kč 400,-Kč 600,-Kč
Střecha 30-45st. 850,-Kč 1000,-Kč  
Střecha 60-75st. 600,-Kč 700,-Kč 800,-Kč
Tvarové broušení boků 200,-Kč 200,-Kč 200,-Kč
Přesazení orovnávače 100,-Kč 100,-Kč 100,-Kč
Nový držák MK0, MK1 50,-Kč 50,-Kč 50,-Kč
Nový držák válcová stopka 35,-Kč 35,-Kč 35,-Kč

Naše firma provádí veškeré opravy diamantových orovnávacích nástrojů v krátkých dodacích termínech. Opravený diamantový orovnávač vykazuje stejné parametry jako nový nástroj, proto je včasná oprava ekonomicky velmi výhodná. Oprava probíhá buď přesazením, kdy diamant vyletujeme, pootočíme na kvalitní špičku a znovu zaletujeme tak, aby byla kvalitní špička v ose držáku. Pokud již diamant nemá kvalitní špičku, je třeba provést opravu přebroušením.. Standartně brousíme špičku ve tvaru čtyřbokého jehlanu. Pokud se jedná o orovnávač střechovitě broušený, pak brousíme střechu. Na kuželovitě broušený brousíme opět kužel. Oprava trvá přibližně 2-3 týdny. Po dohodě je možné provést některé druhy oprav do několika dnů.

DIAMANTOVÉ OROVNÁVAČE VÍCEKAMENNÉ


  
Diamantové orovnávače vícekamenné se používají pro rovinné orovnání brusných kotoučů s menším nárokem na přesnost. Základní typ 177 má průměr orovnávače 22mm (20mm).
Celková hmotnost diamantu je 5.00ct.
CENA: 1990,-Kč + 19%DPH